Έκδοση

Ημερομηνία

Αλλαγές

Ενότητα

1

Φεβρουάριος 2022

Πρώτη έκδοση.

Όλες

2

Ιούνιος 2022

Μικρή ενημέρωση του εύρους επικοινωνίας στην ενότητα "Τοποθέτηση της συσκευής".

3

3

Φεβρουάριος 2024

Προστέθηκαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση δικτύου και την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στις ενότητες "Προσθήκη διανομέα" και "Επανεκκίνηση και επαναφορά του διανομέα".

5

9