Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη στην εφαρμογή για κινητά για να συνδέσετε τον διανομέα στο Internet μέσω δρομολογητή.

Μπορείτε να κάνετε εκ των υστέρων εναλλαγή μεταξύ σύνδεσης WLAN και Ethernet στην εφαρμογή για κινητά.

Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση WLAN λειτουργεί και ότι έχετε εισαγάγει σωστά τον κωδικό πρόσβασης δικτύου όταν συνδέεστε στο Internet ασύρματα.