Πνευματικά δικαιώματα

Αυτό το έγγραφο επιτρέπεται να αντιγραφεί και να διανεμηθεί μόνο με τη ρητή άδεια της Siemens.

Διασφάλιση ποιότητας

Αυτά τα έγγραφα έχουν ετοιμαστεί με μεγάλη προσοχή.

  • Το περιεχόμενο όλων των εγγράφων ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Όλες οι απαραίτητες διορθώσεις περιλαμβάνονται σε επακόλουθες εκδόσεις.
  • Τα έγγραφα ενημερώνονται αυτόματα μετά από τροποποιήσεις και διορθώσεις στα περιγραφόμενα προϊόντα.

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε την τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης του εγγράφου.

Εάν διαπιστώσετε έλλειψη σαφήνειας κατά τη χρήση του παρόντος εγγράφου ή εάν έχετε οποιεσδήποτε επικρίσεις ή προτάσεις, επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο επαφής (POC) στο πλησιέστερο υποκατάστημα. Οι διευθύνσεις για τις περιφερειακές εταιρείες της Siemens είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.siemens.com/sbt.

Χρήση εγγράφου / αίτημα προς τον αναγνώστη

Πριν χρησιμοποιήσετε προϊόντα της Siemens Switzerland Ltd., είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά και πλήρως τα έγγραφα που παρέχονται ή παραγγέλλονται ταυτόχρονα με τα προϊόντα (εξοπλισμός, εφαρμογές, εργαλεία κ.λπ.).

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε σύνδεση στο Internet, έγκυρη διεύθυνση e-mail και ένα smartphone στο χέρι.

Διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες για προϊόντα και εφαρμογές:

  • Στο αρμόδιο υποκατάστημα της Siemens www.siemens.com/sbt ή στους προμηθευτές του συστήματός σας.
  • Από την ομάδα υποστήριξης στα Κεντρικά fieldsupport-zug.ch.sbt@siemens.com, εφόσον δεν υπάρχει τοπικό σημείο επαφής.

Η Siemens δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από μη συμμόρφωση με τα προαναφερθέντα σημεία ή για ακατάλληλη συμμόρφωση με αυτά.

Ταυτοποίηση συμβόλων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό είναι το σύμβολο κινδύνου. Σας προειδοποιεί για Κινδύνους τραυματισμού. Συμμορφωθείτε με όλα τα μέτρα που υποδεικνύονται από αυτό το σύμβολο για την αποφυγή τραυματισμού ή θανάτου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το σύμβολο προσδιορίζει μια σημαντική ειδοποίηση που πρέπει να γνωρίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Το σύμβολο «i» προσδιορίζει συμπληρωματικές πληροφορίες και συμβουλές για ευκολότερο τρόπο εργασίας.