Αναφ.

Τίτλος εγγράφου

Αριθμός εγγράφου

[1]

Οδηγίες συναρμολόγησης Connected Home Hub

A6V12694180

[2]

Δελτίο δεδομένων Connected Home Hub

A6V12640776

Κατεβάστε τα παραπάνω έγγραφα από την ιστοσελίδα http://siemens.com/bt/download αναζητώντας τους αριθμούς εγγράφων που αναφέρονται παραπάνω.