Προσθέστε έναν διανομέα από την εφαρμογή για κινητά ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε να προσθέσετε μόνο έναν διανομέα σε ένα δίκτυο.

Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση στο Internet λειτουργεί και ότι έχετε εισαγάγει σωστά τον κωδικό πρόσβασης δικτύου κατά τη σύνδεση του διανομέα με την εφαρμογή για κινητά. Δοκιμάστε ξανά εάν η σύνδεση αποτύχει. Εάν υπάρχει διαθέσιμο και λειτουργικό καλώδιο δικτύου για τον διανομέα, χρησιμοποιήστε ενσύρματη σύνδεση στη σύζευξη αντί για ασύρματη.