ZAC-40 Desigo Modular Zone-Amplifier Card, Data Sheet - Data Sheet for Product - ZAC-40

A6V11231574_en.pdf

Product Family
Desigo Fire Safety Modular
Desigo Fire Safety Voice Modular
Product Group
Fire - Alarm Equipment
Content Language
English
Content Type
Data Sheet for Product
Product Version
Status
Valid
Date
2022-01-21
Document No
7331
Download ID
A6V11231574
Stock No.
BPZ:500-035400
Product No.
ZAC-40