Δείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας (http://www.siemens.com/download?A6V13601786) για λεπτομερείς πληροφορίες.