Θέση σε λειτουργία

  • Ο θερμοστάτης είναι έτοιμος να τεθεί σε λειτουργία μετά την τοποθέτηση των μπαταριών.
  • Αφού ξεκινήσει η σύνδεση από την εφαρμογή για κινητά, πατήστε παρατεταμένα για περισσότερα από πέντε δευτερόλεπτα στο θερμοστάτη για να συνδεθείτε στο δίκτυο Zigbee.
  • Αφού συνδεθείτε στο δίκτυο, ορίστε χρονοπρογράμματα και αλλάξτε παραμέτρους στην εφαρμογή για κινητά για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση ολόκληρου του συστήματος. Δείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας (http://www.siemens.com/download?A6V13601786) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους.

Μονάδα ασύρματης εξόδου

Ο ασύρματος θερμοστάτης χώρου RDZ101ZB απαιτεί μια ασύρματη μονάδα εξόδου, π.χ. RCR110.2ZB, για τον έλεγχο του εξοπλισμού HVAC. Η σύνδεση του θερμοστάτη στη μονάδα εξόδου είναι αυτόματη, εάν βρίσκεται στον ίδιο χώρο. Κατά το μέγιστο 5 μονάδες ασύρματης εξόδου μπορούν να συνδεθούν σε έναν ασύρματο θερμοστάτη χώρου RDZ101ZB.