Τύπος μονάδας

Αριθμός προϊόντος

Δελτίο δεδομένων*

Χρήση με τον τύπο ελέγχου θερμοκρασίας

Ηλεκτρομηχανικός κινητήρας

SFA21...

4863

δύο θέσεων & TPI αργό

Θερμικός κινητήρας (για βαλβίδες θερμαντικού σώματος) AC 230 V, NO

STP321

A6V12986007

2 θέσεων & όλων των TPI

Θερμικός κινητήρας AC 230 V (για μικρές βαλβίδες 2,5 mm), NC

STA321

A6V12986007

2 θέσεων & όλων των TPI

Κινητήρας διαφραγμάτων

GDB...

4634

δύο θέσεων & TPI αργό

Κινητήρας διαφραγμάτων

GSD...

4603

δύο θέσεων & TPI αργό

Κινητήρας διαφραγμάτων

GQD...

4604

δύο θέσεων & TPI αργό

Περιστροφικός ενεργοποιητής αποσβεστήρα

GXD...

4622

δύο θέσεων & TPI αργό

*) Μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα από την ιστοσελίδα www.siemens.com/bt/download.