Τύπος

Αριθμός αποθέματος

Περιγραφή

ARG101

S55772-T112

Ιταλική βάση προσαρμογής για RDZ100ZB και RDZ101ZB