• Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου μέσω ενσωματωμένου αισθητήρα
 • Επιλογή τρόπου λειτουργίας "On" ή "Off" (λειτουργία προστασίας, ενεργή προστασία από παγετό)
 • Ρύθμιση χρονοπρογράμματος μέσω της εφαρμογής για κινητά
 • Ένδειξη της τρέχουσας θερμοκρασίας χώρου
 • Παράκαμψη επιθυμητής τιμής (χειροκίνητη λειτουργία) μέχρι το επόμενο προγραμματισμένο σημείο
 • Περιορισμός ρυθμίσεων ελάχιστης/μέγιστης επιθυμητής τιμής για θέρμανση
 • Απομακρυσμένη λειτουργία και παρακολούθηση μέσω εφαρμογής για κινητά
 • Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου
 • Λειτουργία βαλβίδας/κυκλοφορητή
 • Ενεργοποίηση λέβητα ή κυκλοφορητή με βάση τη ζήτηση θερμότητας σε συνδυασμό π.χ. με Δέκτης Connected Home RCR110.2ZB
 • Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
 • Ασύρματη επικοινωνία
 • Αναβάθμιση υλικολογισμικού μέσω Zigbee
 • Λειτουργία αυτόματης αναστολής λειτουργίας για εξοικονόμηση μπαταρίας