Ο RDZ100ZB/RDZ101ZB είναι μέρος του οικοσυστήματος της Siemens.Connected Home της Siemens. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της θερμοκρασίας χώρου σε συστήματα θέρμανσης.

Τυπική εφαρμογή:

  • Διαμερίσματα
  • Μονοκατοικίες

Για τον έλεγχο των ακόλουθων εξαρτημάτων εξοπλισμού:

  • Θερμικές βαλβίδες ή βαλβίδες ζώνης
  • Λέβητες αερίου ή πετρελαίου
  • Αντλίες θερμότητας
  • Κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας
  • Θέρμανση δαπέδου